YOUR SOUTHERN AFRICAN EBOOKSTORE
Bafana Charles Peter
Bafana Charles Peter

Mna, uBafana Charles Peter, ndikhulele eMachibini kwilali yaseTyutyutyu eLady Frere. Ndaphumelela ibanga lematriki eLingelihle Senior Secondary eLinge cebu kuhle kuKomani.
Ngoyaka ka2003 ndaya kuxelenga eMossel Bay kumaZantsi eKapa ndaza ndaba nenyhweba yokwenza izifundo zoGcino ziNcwadi ne-Intec College.
Ndaye ndafudukela kwidolophana yaseVredenburg apho ndaye ndaphangela njengoMgcini ziNcwadi ndisebenzela umzi woPhicotho Zimali wakwaJabodien, njengoMgcini Zincwadi.
Ukubhala ndakuqala ngonyaka ka2008 ndibhala isihobe nemidlalo yeqonga. Into eyandikhuthazela ekubhaleni kukuthanda ukumamela imidlalo yeqonga yesiXhosa kunomathotholo nokubukela iimbongi ezingabafundi ngexesha ndandisenguye nam. Kwakuye kubekho imisitho baze abafundi babonise izakhono zabo. Kulapho ke nam ndabukelayo ndaza ndaba nothando lwesihobe. Into eza kukuhlekisa ke mlesi kukuba ndandizama ukucengceleza nam qha ke ndingakwazi kuba ndilithintitha, kodwa into endazixelela yona kukuba ndinothando lwesihobe. Xa ndingakwazi ukucengceleza kumele kubekho endikwenzayo kwisihobe. Loo nto ke mlesi ikhokelele kule ncwadi uyifundayo emnandi ngolu hlobo.
Le yincwadi yam yesithathu ukupapashwa ukulandela eyokuqala yomdlalo weqonga nenye yesihobe-buncoko, engumqulu wokuqala kule mibongo-buncoko

Quick View
Add to Wishlist
CompareCompare
Add to basketView cart

Umkhumezelo Umqulu 2

R79,00
Yonwabela ke ukufunda izishwankathelo, iinkcaza ezinabileyo, imibuzo nophando, kanti neeprojekthi zomfundi. Ukuba ngaba ootitshala banqwenela inkcazelo engakumbi kunale inikiweyo kulo mqulu, bangabhalela kwi-email echazwe kwiphepha lale ncwadi. Kwanga ungawonwabela lo mqulu wesibini mlesi kwemithathu yosiba lwam.
Rated 0 out of 5
Quick View
Add to Wishlist

Umkhumezelo Umqulu 2

R79,00
Yonwabela ke ukufunda izishwankathelo, iinkcaza ezinabileyo, imibuzo nophando, kanti neeprojekthi zomfundi. Ukuba ngaba ootitshala banqwenela inkcazelo engakumbi kunale inikiweyo kulo mqulu, bangabhalela kwi-email echazwe kwiphepha lale ncwadi. Kwanga ungawonwabela lo mqulu wesibini mlesi kwemithathu yosiba lwam.
Rated 0 out of 5
Add to basketView cart
Quick View
Add to Wishlist
CompareCompare
Add to basketView cart

Umkhumezelo Umqulu 3

R79,00
Baninzi ababhali endikhuthaza ukuba ufunde iincwadi zabo zesihobe ingakumbi abalemihla abo sele belupapashile uNcwadi lwabo. Injongo yethu inye kuNcwadi lwethu asikhuphisani kodwa sisebenza kunye ukuze kuzuze wena. Akwaba ungasixhasa singaba babhali sisebenza nzima ukufundisa wena silondoloza ulwimi lwethu.
Rated 0 out of 5
Quick View
Add to Wishlist

Umkhumezelo Umqulu 3

R79,00
Baninzi ababhali endikhuthaza ukuba ufunde iincwadi zabo zesihobe ingakumbi abalemihla abo sele belupapashile uNcwadi lwabo. Injongo yethu inye kuNcwadi lwethu asikhuphisani kodwa sisebenza kunye ukuze kuzuze wena. Akwaba ungasixhasa singaba babhali sisebenza nzima ukufundisa wena silondoloza ulwimi lwethu.
Rated 0 out of 5
Add to basketView cart
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop